#MłodziMałopolanie.EU

#MłodziMałopolanie.EU


Nasza szkoła została zarekomendowana do udział w projekcie „#Młodzi Małopolanie.EU”. Projekt był realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który polegał na konsultacjach dotyczących: postrzegania Funduszy Europejskich w Małopolsce, efektów ich wdrażania, a przede wszystkim oczekiwań młodzieży wobec proponowanych obszarów wsparcia oraz wypracowaniu wniosków, które posłużą, jako impakt do nowego programu.

W projekcie wzięło udział 18 szkół z całej Małopolski. Podczas 5 spotkań online, przez ponad 20 godzin uczniowie rozmawiali na tematy związane z Unią Europejską i Funduszami Europejskimi dla Małopolski. Gośćmi spotkań byli Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski, dr Michał Rynkowski z Komisji Europejskiej, przedstawiciele Komisji, Europejski Zielony Ład” Katarzyna Bałucka-Dębska (DG CLIMA), Katarzyna Wołos (DG ENV) i Dominik Piotrowski (DG MOVE).

W dyskusji nt. dostępnych Funduszy Europejskich uczniowie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy o środkach, które inwestowane są w ich regionie (zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji o swoim regionie). Uczniowie mieli również za zadanie przeprowadzenie „sondy ulicznej”, 4 minutowej, na temat „Ekologia w moim powiecie” i przesłanie jej organizatorom w formie pliku filmowego.

Na ostatnim spotkaniu w ramach projektu #MłodziMalopolanie.EU Pani Monika Biel z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie kontynuowała temat związany z nowymi środkami europejskimi dla Małopolski i obszarami, w które będą inwestowane. Tym razem omówione zostały projekty związane ze wsparciem rynku pracy, inwestycjami w programy edukacyjne, infrastrukturę oraz integrację społeczną. Uczniowie mieli możliwość oceny projektów, w których sami uczestniczyli, m.in. Programu Stypendialnego czy Chmury Edukacyjnej.

Dnia 31 maja br. uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym powyższy projekt, które rozpoczęliśmy zwiedzaniem WOMAI Kraków -Centrum Nauki i Zmysłów, wystawę z przewodnikiem „W stronę światła” i „W stronę ciemności” następnie wystawę „Historia pieniądza” w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP i wreszcie wspólne spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką, pomysłodawcą projektu, który zwrócił się do uczniów i nauczycieli słowami:

„Dziękuję, że jesteście naszymi młodymi ambasadorami Funduszy Europejskich w Małopolsce, to była wyjątkowa okazja dla młodych ludzi żeby zainspirować się nawzajem, porozmawiać, wymienić poglądy i wspólnie wpłynąć na swoją przyszłość. Zapraszam do zgłaszania ciekawych pomysłów na projekty z udziałem młodzieży, które mogłyby być zrealizowanie w przyszłości”.

Wicemarszałek podziękował za aktywny udział w projekcie uczniom jak i nauczycielom.

Uczestników projektu czeka jeszcze wspólna wyprawa do Brukseli. W projekcie udział wzięli uczniowie naszej szkoły tj. Marta Włodarczyk (klasa 2f) i Jan Oczkowski (klasa 2h).


Koordynator projektu #MłodziMałopolanie.EU – Mirosława Sojka