„Lekcje z ZUS”

Pragnę poinformować, że  nasza szkoła przystąpiła do projektu Lekcje z ZUS. Klasy 2b, 2d i 3j będą realizowały powyższy projekt. Dzięki „Lekcjom z ZUS”  uczeń dowie się, czym jest system ubezpieczeń społecznych oraz jakie niesie korzyści, a jakie obowiązki.

„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny, który kształtuje świadomość młodzieży.
W ostatniej edycji „Lekcji z ZUS” udział wzięło ponad 88 tysięcy uczniów z blisko 1350 szkół. 
Lekcje uczą wzajemnej odpowiedzialności wobec osób z różnych pokoleń oraz dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają bezpłatne pakiety edukacyjne tj. „Zeszyt ucznia”, materiałów wideo, grę planszową pn. „Specjalista ZUS”.

  1. A po „Lekcjach z ZUS”?

Uczniowie mogą wziąć udział w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. Uczeń zdobywając tytuł laureata (I–III miejsce) lub finalisty może otrzymać od uczelni, które współpracują z organizatorami olimpiady indeksy na kierunki studiów, które są związane z tematyką olimpiady, czyli prawo, polityka społeczna, organizowanie rynku pracy, finanse i rachunkowość lub dodatkowe punkty w rekrutacji.

https://www.zus.pl/documents/10182/860441/Uczelnie+indeksy.xlsx/d8007fbb-0a47-a770-c515-c00f3b989a4f

Laureaci otrzymują także atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak laptopy, tablety, czytniki e-booków itp.

Do olimpiady mogą również przystąpić uczniowie, którzy realizowali projekt w latach poprzednich. Uczniowie, którzy zechcą wziąć udział w olimpiadzie proszeni są o zgłaszanie udziału do dnia 22 października br. Zgłoszenia proszę przesłać na poniższego e-maila – miroslawa.sojka@lo2.edu.pl  

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na poniższej stronie: 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus

Mirosława Sojka