Konkursy i Projekty RSS tej sekcji

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 16 listopada 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zorganizował konferencję pn. „Bądź kreatywny, przedsiębiorczy – stawiaj na cel” którą otworzyła Pani Barbara Babijczuk – dyrektor PUP w Chrzanowie. W trakcie konferencji przedsiębiorcy dzielili się swoim doświadczeniem. Pan Tomasz Żołądź V-ce Prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej podzielił się swoim doświadczeniem […]

Więcej...

Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

Projekt Informuję, że klasa 1a oraz klasa 1c zakończyła projekt „Lekcje z ZUS”, który powstał po to, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych ludzi wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje […]

Więcej...

Konkurs wiedzy o powiecie chrzanowskim

Konkurs wiedzy o powiecie chrzanowskim

Monika Pająk z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie zwyciężyła w konkursie wiedzy o powiecie chrzanowskim. 13 listopada z okazji Święta Niepodległości odbyła się trzecia edycja konkursu wiedzy o powiecie chrzanowskim. Uczniowie spotkali się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Konkurs miał na celu rozpowszechnianie wiedzy o powiecie chrzanowskim wśród uczniów […]

Więcej...

XI Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim

XI Powiatowy Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Języku Angielskim

Regulamin Konkursu: I. W konkursie mogą brać udział uczniowie: 1) klas VII oraz VIII szkół podstawowych, 2) klas III szkół gimnazjalnych, 3) szkół ponadgimnazjalnych. II. Cele konkursu: 1) propagowanie języka angielskiego, 2) popularyzacja kolęd i piosenek świątecznych w języku angielskim, 3) kształtowanie kultury muzycznej młodzieży. III. Zasady konkursu: 1) utwory prezentowane mają być w języku […]

Więcej...

GRAND PRIX dla Dagmary Mysiury

GRAND PRIX dla Dagmary Mysiury

„Bądź architektem swojej kariery zawodowej”  Warto świadomie podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe, planować swoją karierę zawodową uwzględniając własne predyspozycje, umiejętności, zainteresowania,a także analizując rynek pracy. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego mogli nauczyć się wyznaczać swoje cele zawodowe na kursie e-learningowym pt. „Bądź architektem swojej kariery zawodowej”. 16 października br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego […]

Więcej...

,, Polonia Libre – drga do wolności „

,, Polonia Libre - drga do wolności "

26 września odbyło się drugie spotkanie w ramach programu Niepodległa. Warsztaty prowadzone były przez 2 osobowy zespół ,,Mistrzów gry”. Symulacja polegała na wcieleniu się w realia społeczno-polityczne roku 1918. Uczniowie stawali się postaciami z epoki, formułowali koalicje, organizowali wiece i starali się zdobyć jak największe poparcie by dostać się do Sejmu Ustawodawczego. Zwycięzcy szkolnych zmagań […]

Więcej...