Matura RSS tej sekcji

Rozdanie świadectw maturalnych

matura

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 30 czerwca 2017 od godz. 9:00. W wyjątkowych przypadkach świadectwo maturalne można odebrać w sekretariacie szkoły w okresie wakacyjnym w godzinach 8:00 – 14:00

Więcej...

Rozdanie świadectw maturalnych

matura

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 5 lipca 2016 o godz. 8:00. W wyjątkowych przypadkach świadectwo maturalne można odebrać w sekretariacie szkoły w okresie wakacyjnym w godzinach 8:00 – 14:00

Więcej...

Opłata za egzamin maturalny

matura

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy: przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego […]

Więcej...

Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2015/2016

matura

O egzaminie maturalnym 2015/2016: http://www.oke.krakow.pl Terminy egzaminów maturalnych: http://www.oke.krakow.pl Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2015/2016: http://www.oke.krakow.pl Komunikat o przyborach: http://www.oke.krakow.pl Komunikat o olimpiadach: http://www.oke.krakow.pl Wybrane wzory matematyczne: http://www.oke.krakow.pl Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na powyższych stronach internetowych!

Więcej...

Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 30 czerwca 2015 o godz. 8:00

Więcej...

Informacja dla Maturzystów!

matura

W zakładce MATURA znajdziecie wykaz tekstów kultury, których przeczytanie w całości stanowi warunek konieczny przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka polskiego w maju 2015 r. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem celem weryfikacji stopnia Waszego przygotowania do egzaminu. Marta Oczkowska

Więcej...