Pedagog szkolny RSS tej sekcji

Pedagog szkolny

Informacja od pedagoga szkolnego. Uczniowie zainteresowani skorzystaniem z akcji „ Wyprawka szkolna” (dotyczy uczniów z orzeczeniem) lub dofinansowaniem do biletów miesięcznych, proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolny, p. 22 . Marzena Kopyć – Starzycka Pedagog Godziny pracy pedagoga szkolnego Poniedziałek 8. 00 – 12.30 Wtorek 8. 00 – 12.30 Środa 8. 00 – 12.30 […]

Więcej...

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła Zapraszam do zapoznania się z dokumentem bezpieczna szkoła. https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/ Dokument zawiera działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, a także zbiór dobrych praktyk i szczegółowych wskazówek dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapraszam do lektury. Agnieszka Makuch pedagog szkolny

Więcej...

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31.05.201

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31.05.201

Tytoń i choroby serca   Liczne badania naukowe potwierdzają, że palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Dym tytoniowy zawiera w swoim składzie wiele substancji o szkodliwym działaniu na układ krążenia np. nikotyna, cyjanowodór. Nikotyna powoduje przyśpieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego i skurcz naczyń obwodowych. Palenie tytoniu znacznie zwiększa ryzyko […]

Więcej...

BO JAK NIE WY TO KTO?

Zachęcam do wzięcia udziału w projekcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz […]

Więcej...

Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień

W związku z realizacją programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych z zakresu uzależnień (warsztaty z psychologiem). Pani psycholog skupiła się głównie na uświadamianiu zależności wynikających z ryzyka uzależnienia się w okresie wkraczania w dorosłość. Na wstępie zajęć nastąpiło przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących szkodliwości używek, zaś […]

Więcej...

Doradca zawodowy

Na przełomie grudnia i stycznia odbyły się konsultacje z doradztwa zawodowego w klasach pierwszych. Uczniowie mieli możliwość konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie – panią Justyną Malinowską oraz pedagogiem Agnieszką Makuch. Konsultacje miały na celu udzielenie pomocy uczniom wybierającym przedmioty na poziomie rozszerzonym umożliwiające dalsze kształcenie lub wybór zawodu. Agnieszka Makuch

Więcej...