Pedagog szkolny RSS tej sekcji

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła Zapraszam do zapoznania się z dokumentem bezpieczna szkoła. https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/ Dokument zawiera działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, a także zbiór dobrych praktyk i szczegółowych wskazówek dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapraszam do lektury. Agnieszka Makuch pedagog szkolny

Więcej...

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31.05.201

Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31.05.201

Tytoń i choroby serca   Liczne badania naukowe potwierdzają, że palenie tytoniu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Dym tytoniowy zawiera w swoim składzie wiele substancji o szkodliwym działaniu na układ krążenia np. nikotyna, cyjanowodór. Nikotyna powoduje przyśpieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego i skurcz naczyń obwodowych. Palenie tytoniu znacznie zwiększa ryzyko […]

Więcej...

BO JAK NIE WY TO KTO?

Zachęcam do wzięcia udziału w projekcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy projektu zostaną objęci usługami doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz […]

Więcej...

Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień

W związku z realizacją programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych z zakresu uzależnień (warsztaty z psychologiem). Pani psycholog skupiła się głównie na uświadamianiu zależności wynikających z ryzyka uzależnienia się w okresie wkraczania w dorosłość. Na wstępie zajęć nastąpiło przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących szkodliwości używek, zaś […]

Więcej...

Doradca zawodowy

Na przełomie grudnia i stycznia odbyły się konsultacje z doradztwa zawodowego w klasach pierwszych. Uczniowie mieli możliwość konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie – panią Justyną Malinowską oraz pedagogiem Agnieszką Makuch. Konsultacje miały na celu udzielenie pomocy uczniom wybierającym przedmioty na poziomie rozszerzonym umożliwiające dalsze kształcenie lub wybór zawodu. Agnieszka Makuch

Więcej...

Czy znasz prawdę o dopalaczach?

Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. W 2015 r. w Polsce i innych krajach UE dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów związanych z ich używaniem. Nowe narkotyki nie są bezpieczne, choć niektórzy sprzedający tak twierdzą. Nawet jednokrotne użycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a […]

Więcej...