Podziękowania RSS tej sekcji

Podziękowania

rose-7634_1280

DYREKCJA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO w CHRZANOWIE SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W PERFEKCYJNE ZORGANIZOWANIE OBCHODÓW JUBILEUSZU 25 – LECIA NASZEJ SZKOŁY W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU. Jesteśmy wdzięczni Wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do zorganizowania tej uroczystości i podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły. Dzień ten był […]

Więcej...

Podziękowanie

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie składają  serdeczne podziękowania   firmie „MROKOR”  za nieodpłatną naprawę fantoma służącego do ćwiczeń praktycznych na lekcjach przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa.

Więcej...