Kalendarz 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2018r.
klasy I – 10:00
klasy II i III – godz. 9:00

2

Święto Edukacji Narodowej
Ślubowanie Pierwszoklasistów
Jubileusz 25-lecia II LO

14 października 2018r.
Uroczysta akademia:
15 października 2018r. (poniedziałek)

3

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018r. (czwartek)

4

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2018r. (niedziela)
Uroczysta akademia
12 listopada 2018r.

5

Wigilia w Szkole

21 grudnia 2018r. (piątek)

6

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2018r.

7

Zakończenie I okresu

4 stycznia 2019r. (piątek)

8

Ferie zimowe:

14-27 stycznia 2019r.

9

Święto Patrona Szkoły

22 stycznia 2019r.Akademia między 28,a 31 stycznia 2019r.

10

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019r.

11

Zakończenie zajęć w klasach trzecich:

26 kwietnia 2019r. (piątek)

12

Święto Pracy

1 maja 2019r. (środa)

13

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019r.

14

Egzamin maturalny:

  • część ustna
  • część pisemna
 

  • od 9 do 22 maja 2019r. 
  • od 6 do 25 maja 2019r.

15

Egzamin maturalny – harmonogram:

 Harmonogram szczegółowy

16

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (kl.1 i 2) – pisemna część egzaminu maturalnego

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka angielskiego
  • 6 maja 2019r.
  • 7 maja 2019r.
  • 8 maja 2019r.

17

Boże Ciało

20 czerwca 2019r. 2018

18

Dodatkowe dni wolne

2 maja 2019r.(&5 Rozp.MEN w spr.org.r.szk.)

* 6, 7, 8 maja 2019r. Egzamin Maturalny

* dni wolne dla uczniów klas pierwszych i drugich

19

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r. (piątek)

20

Ferie letnie

22 czerwca –
31 sierpnia 2019r.

Inne ważne terminy:

8 stycznia 2019r. – informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (spotkania z rodzicami)

12 marca 2019r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas trzecich

21 maja 2019r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas pierwszych i drugich