Kalendarz 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017
klasy I – 9:00
klasy II i III – godz. 10:00

2

Święto Edukacji Narodowej
Ślubowanie Pierwszoklasistów
Jubileusz 25-lecia II LO

14 października 2017 (sobota)
Uroczysta akademia:
13 października 2017 (piątek)

3

Wszystkich Świętych

1 listopada 2017 (środa)

4

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2017 (sobota)
Uroczysta akademia
10 listopada 2017

5

Wigilia w Szkole

22 grudnia 2017 (piątek)

6

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017

7

Zakończenie I okresu

12 stycznia 2018 (piątek)

8

Ferie zimowe:

12 lutego –

25 lutego 2018

9

Święto Patrona Szkoły

22 stycznia 2018

10

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca
do 3 kwietnia 2018

11

Zakończenie zajęć w klasach trzecich:

27 kwietnia 2018 (piątek)

12

Święto Pracy

1 maja 2018 (wtorek)

13

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017

14

Egzamin maturalny:

  • część ustna
  • część pisemna
 

  • od 7 do 25 maja 2018 
  • od 4 do 22 maja 2018

15

Egzamin maturalny – harmonogram:

 Harmonogram szczegółowy

16

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (kl.1 i 2) – pisemna część egzaminu maturalnego

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka angielskiego
  • 4 maja 2018
  • 7 maja 2018
  • 8 maja 2018

17

Boże Ciało

31 maja 2018

18

Dodatkowe dni wolne

* 4, 7, 8 maja 2018 Egzamin Maturalny

* dni wolne dla uczniów klas pierwszych i drugich

19

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018

20

Ferie letnie

23 czerwca –
31 sierpnia 2018

Inne ważne terminy:

16 stycznia 2018 – informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej (spotkania z rodzicami)

20 marca 2018 – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas trzecich

22 maja 2018 – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas pierwszych i drugich