Kalendarz 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie

 

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej 1 września 2019 r. Udział w uroczystości powiatowej

Delegacja  (poczty sztandarowe)

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
2 września 2019 r. (poniedziałek)

klasy II i III – godz. 8:30, klasy I – godz. 09:00 (PG)10;00(PSP)

Święto Edukacji Narodowej Akademia 14 października 2018 r. (poniedziałek)
Święto Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć
Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2019 r. (poniedziałek)

Uroczystości szkolne 12 listopada 2019 r.

Wigilia w szkole 20 grudnia 2019 r. (piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Matura z wydawnictwem Nowa Era  styczeń 2019 r.
Święto „Trzech Króli” 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek)
Zakończenie I okresu Klasy trzecie 14 grudnia 2019

Klasy pierwsze i drugie 25 stycznia 2020 r.

Święto Patrona Szkoły 22 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe 27  stycznia – 9 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia  –  14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć w klasach trzecich 24 kwietnia 2020 r. (piątek)
Święto Pracy 1 maja 2020 r. (piątek)
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020 r. (niedziela)
Egzamin maturalny:

– część ustna:

                 j. polski

                 j. obcy nowożytny

– część pisemna:

 

 

 

– 7 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja)

– 4 do 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja)

 

– 4 maja do 21 maja 2020r.

Egzamin maturalny: termin dodatkowy:

– część ustna

– część pisemna

 

1 – 6 czerwca 2020 r

3 – 19 czerwca 2020 r. (bez 6,7,11,12,13,14 czerwca)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (kl. 1 i 2) –

pisemna część egzaminu maturalnego:

  • z języka polskiego
  • z matematyki
  • z języka angielskiego
 

 

4 maja 2020 r. (poniedziałek)

5 maja 2020r. (wtorek)

6 maja 2020 r. (środa)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: ./……. r. (§5 Rozp. MENiS w spr. org. r. szk.)
Święto „Bożego Ciała” 11 czerwca 2020 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –

– wychowawczych

26 czerwca 2020 r. (piątek)
Ferie letnie 27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r.