Materiały na stronę

Materiały na stronę
Sposób przekazywania materiałów na stronę internetową.
1. Wszystkie materiały powinny zostać wysłane na adres sylwiar2lo@gmail.com
2. Tematem wiadomości powinien być tytuł publikowanego artykułu (jeśli jest to nowość) lub tytuł artykułu, którego dotyczą zmiany.
3. W przypadku nowych treści, w ciele wiadomości powinny zostać zawarte informacje o autorze artykułu . W przypadku aktualizacji obecnych treści – link do strony, której dotyczą zmiany.
4. Treść aktualizacji powinna zostać dołączona do wiadomości jako załączniki.
5. Tekst powinien być załączony jako plik w formacie .txt, .doc, .docx lub .pdf.
6. Jeśli aktualizacja ma na celu zmianę obecnej treści, w załączniku powinien znaleźć się plik z nową wersją danego artykułu.
7. Jeśli aktualizacja zawiera zdjęcia lub film, powinny one zostać dołączone do wiadomości jako osobne pliki (nie wklejone wewnątrz plików tekstowych!!!). Rozmiar zdjęć – do 1280 pikseli.
8. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników – do 25MB.
9.Materiały są zamieszczane na stronie w dni robocze w kolejności nadsyłania.
  Za poprawność językową, jakość treści oraz kompletne i poprawne podanie źródeł odpowiedzialni     są autorzy poszczególnych wpisów.

Sylwia Rychter