Zajęcia z chemii leków

Zajęcia z chemii leków

Klasa 2d z edukacją medyczną w ubiegłym roku szkolnym miała m.in zajęcia w szpitalu.W tym roku szkolnym uczniowie będą mieć dodatkowe zajęcia z chemii leków. 24 września odbyły się pierwsze zajęcia .Prowadzącą była dr Małgorzata Krzeczkowska pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie warsztaty będą miały na celu sprawdzanie właściwości ,składu różnych grup leków.Pierwsze badane […]

Więcej...

Konkurs EKO -Chrzanolandia

Konkurs EKO -Chrzanolandia

Celem organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze” Konkursu, było propagowanie zachowań proekologicznych, uwrażliwienie na problem zanieczyszczonego środowiska i zmieniającego się klimatu. Zadaniem uczestników Konkursu było przygotowanie komiksu przedstawiającego proekologiczną postawę. Wśród wyróżnionych publikacją, prac znalazły się komiksy: Michała Gradusa i Marka Zielińskiego-Loek’a. Gratulujemy naszym uczniom! Publikacje można bezpłatnie otrzymać od p. Anety Solińskiej.

Więcej...

XV Olimpiada Przedsiębiorczości

XV Olimpiada Przedsiębiorczości

Hasłem przewodnim tegorocznej XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości jest „Zarządzanie różnorodnością w organizacji” Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Udział w Olimpiadzie to szansa na poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, a także okazja do aktywnej, praktycznej […]

Więcej...

KLASY Z EDUKACJĄ MEDYCZNĄ W SZPITALU

KLASY Z EDUKACJĄ MEDYCZNĄ W SZPITALU

KLASY Z EDUKACJĄ MEDYCZNĄ W SZPITALU Uczniowie klas z edukacją medyczną uczestniczyli w spotkaniach w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. W miesiącu wrześniu odwiedzili: zakład diagnostyki obrazowej,centralną sterylizatornię oraz SOR i pogotowie ratunkowe. Pracownicy szpitala przyjęli nas bardzo serdecznie i udzielili bardzo konkretnych i wyczerpujących informacji.Kierownik zakładu diagnostyki obrazowej Pani A. Stawska zapoznała młodzież z działaniem […]

Więcej...

Wizyta na Wydziale Anatomii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Ligocie

Sprawozdanie Dnia 18 września bieżącego roku odbyła się wycieczka dla uczniów realizujących biologię na poziomie rozszerzonym. Celem tego wyjazdu było prosektorium przy Wydziale Anatomii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Ligocie. Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym ze strony szkoły była pani profesor Przeworowska- Kawala, a ze strony uczelni dr hab. Wirginia Likus (absolwentka naszego liceum). Uczestników podzielono […]

Więcej...

„Poznaj nas! II Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2019”

„Poznaj nas! II Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2019”

  Dnia 25.09.2019 r. od godz. 9.30 do 13:30 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbył się Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas! II Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2019”, zorganizowany dla 860 uczniów klas mundurowych z całej Małopolski oraz ich nauczycieli. Swoją obecnością spotkanie uświetnili pani Elżbieta Duda, Poseł na Sejm RP oraz […]

Więcej...