Rekrutacja

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie 
 

1991- 2012 Jest nas już trzy tysiące osiemset dwadzieścia. Zostań jednym z nas!
PRZEKONAJ SIĘ SAM
Jesteśmy szkołą przyjazną dla uczniów
Z nami nie będziesz się nudzić, a nauka może stać się przyjemnością
UCZ SIĘ Z NAJLEPSZYMI
Nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Zostań naszym nowym olimpijczykiem.
Dostań się na studia bez egzaminu.

POZNAJ JĘZYKI OBCE W II LO będziesz się mógł uczyć języków obcych w międzyoddziałowych grupach językowych w zależności od stopnia zaawansowania:
języka angielskiego,
języka niemieckiego,
języka francuskiego,
języka włoskiego,
języka rosyjskiego,
języka hiszpańskiego.

JESTEŚ DLA NAS BARDZO WAŻNY!
Dlatego co roku organizujemy LEKCJE OTWARTE DLA GIMNAZJALISTÓW,
byś mógł poznać szkołę i bez żadnych wątpliwości dokonać wyboru.
Zostań jednym z nas!

Przyjdź, zobacz, podejmij decyzję!

Nabór elektroniczny
  1. W szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie chrzanowskim, jak co roku, rekrutacja będzie prowadzona systemem elektronicznym.
  2. W systemie uczeń ma pełny przegląd oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, może spokojnie i w dłuższym okresie czasu układać swoją listę priorytetów.
  3. Bardzo ważne jest, w jakiej kolejności wpisze się szkoły ponadgimnazjalne, gdyż system przyporządkuje ucznia do tej szkoły, którą wpisał jako pierwszą.
  4. Gdyby w danej szkole zabrakło miejsca ze względu na zbyt niską ilość punktów, system przyporządkuje ucznia do szkoły, która wybrał jako drugą w kolejności.
  5. Jeżeli uczeń jest w gimnazjum, które przystąpiło do systemu rekrutacji elektronicznej, nie musi zanosić podania do szkoły ponadgimnazjalnej.
  6. Dokumenty doniesie dopiero w celu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły, do której został przyjęty.
  7. System poinformuje gimnazjalistę do kiedy ma potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły i udzieli wszelkich informacji pomocnych w procesie naboru.
  8. Informacje na temat elektronicznego naboru uczeń może uzyskać w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej i na stronie powiatu chrzanowskiego www.powiat-chrzanowski.pl w zakładce Portal Oświatowy Powiatu Chrzanowskiego.
Dokumenty wymagane
  • Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w II LO poprzez dostarczenie:
      • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
      • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

    oraz

      • karty informacyjnej z gimnazjum,
      • karty zdrowia,
      • trzech fotografii podpisanych na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania.

    Dokumenty należy składać w koszulce.

Na wszelkie pytania gimnazjalistów pomogą odpowiedzieć przeszkolone osoby zajmujące się naborem w II LO w Chrzanowie – tel. 32 623 65 94.

Dnia 30 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha odbędą się Targi Edukacyjne.