Turniej wiedzy o przedsiębiorczości – II edycja

O Turnieju

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego po raz kolejny organizują „Turniej wiedzy o przedsiębiorczości”. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem „Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości – Edycji II, podobnie jak w roku ubiegłym, jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, sprawdzenie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Uczestnicy Turnieju będą mogli rozwinąć umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, kreatywności, negocjacji, podejmowania decyzji i kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz generowania pomysłów i biznesplanów na własną działalność gospodarczą. Turniej wiedzy o przedsiębiorczości – Edycja II odbywać się będzie w trzech etapach w okresie od 15 października 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.:

  1. Etap I. – Test wiedzy (on-line) – 15.10.2012
  2. Etap II. Część 1. – Test wiedzy (on-line) – 16.11.2012
  3. Etap II. Część 2.- Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Turnieju – 10.12.2012
  4. Etap III. – Finał Turnieju – 15.01.2013

Każdy z etapów pozwoli uczestnikom na wykazanie się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami związanymi z tworzeniem i rozwojem własnych pomysłów biznesowych oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe, a Laureaci (I, II i III miejsce) otrzymają – ufundowany przez Rektora WSAP – indeks na dowolny kierunek studiów licencjackich oferowany przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku (szczegóły w Regulaminie Turnieju). Przewidziana została także nagroda specjalna (sprzęt elektroniczny) ufundowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego dla jednego z finalistów Turnieju. Serdecznie zapraszam wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w „Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości – Edycja II”. Zgłoszenia do w/w turnieju przyjmuje Pani mgr Mirosława Sojka do dnia 30 września 2012 roku. Szczegółowe informację o turnieju dostępne na poniższej stronie internetowej: www.wsap.edu.pl/wsap/w/turniej.zakładka/