Konkurs Edukacyjny „Mamy smykałkę do biznesu”

KONKURS EDUKACYJNY

„MAMY SMYKAŁKĘ DO BIZNESU”

W RAMACH

ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012

W MAŁOPOLSCE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP Kraków zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie „Mamy  smykałkę do biznesu”, który jest organizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2012 w Małopolsce.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie projektu przedsięwzięcia biznesowego, opisanego w jednym z trzech studiów przypadku. Projekt musi opierać się na autorskim pomyśle, powinien też zapełniać rynkową niszę i być możliwym do wprowadzenia w życie w warunkach szkolnych. Uczniowie muszą też umieć atrakcyjnie zaprezentować go jury, aby jego członkowie nie mieli wątpliwości, że przedsięwzięcie jest gruntownie przemyślane przez młodych przedsiębiorców.

W konkursie mogą brać udział 6-osobowe drużyny złożone z uczniów jednej klasy lub kilku różnych klas szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę w Małopolsce. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje  mgr Mirosława Sojka do 8 października 2012 roku, a prace konkursowe do 19 października 2012 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, znajdują się w Regulaminie.  Studia przypadku  znaleźć można na poniższej stronie internetowej:

http://www.pociagdokariery.pl/_layouts/UM.WUP/ArticleDetails.aspx?aId=827&fId=News 

Liczę na WAS i serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie!

 

 Mirosława Sojka