Dialog kulturowy rozpoczęliśmy w języku niemieckim!

6 listopada gościliśmy w Liceum Johannes’a Fendel’a oraz Dominika Reiter’a, wolontariuszy Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Poprowadzili oni konwersacje w języku niemieckim, przybliżając uczniom realia życia  w Niemczech i Austrii; sytuację ich rówieśników – plany zawodowe, perspektywy rozwoju. Opowiedzieli o formach spędzania wolnego czasu,  rodzinie.
Uczniowie porównali standardy życia w krajach niemieckojęzycznych i odnieśli je do polskich realiów. Ugościli zaproszonych bigosem i domowymi wypiekami.

Opiekę merytoryczną sprawowała pani Irena Machniak – Koryczan.
Koleje spotkania – w  kolejnym listopadowym tygodniu !!!