II Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Autor: Mirosława Sojka

Do Finału w/w Olimpiady zakwalifikowały się uczennice klasy 1 a:

Klaudia Kaszyca, Paula Pająk, Karolina Sęk oraz  Kamila Wierzbic.

Uczennice przeszły eliminacje szkolne, ogólnopolskie i dostały się do finału, który odbędzie się 7 grudnia 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Organizatorami Olimpiady jest:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Patronat objęło:
Biuro Poselskie Pani prof. Danuty Hübner  – Europosła Parlamentu Europejskiego
Biuro Poselskie Pana Krzysztofa Liska – Europosła Parlamentu Europejskiego

 Celem Olimpiady jest:
1) innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, realizowane poprzez:

a) uzupełnienie realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych procesu kształcenia w zakresie problematyki krajowego i europejskiego rynku pracy,

b) doskonalenie umiejętności poruszania się na krajowym oraz europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem zmienności i konkurencyjności tego rynku, w tym doskonalenie zdolności uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,

2) popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego, ukierunkowanych na funkcjonowanie na rynku pracy w różnych krajach,

3) rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wykraczającym poza ścisłe ramy programowe wiedzy o polskim i europejskim rynku pracy, poszukiwanych zawodach, specjalnościach i kwalifikacjach oraz kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Bardzo serdecznie gratulujemy uczennicom i życzymy im odniesienia sukcesu w Finale!

Trzymamy za Was kciuki :)