Odkrywamy Afrykę – Dialog Kultur

Poznaliśmy kolorowe oblicze Etiopii – kraju kojarzonego z biedą, feudalnymi rządami, wojną domową, suszą i klęskami nieurodzaju.

Daniel Mekonnen Yirdaw – Etiopczyk urodzony w Arbaminch, opowiedział nam  o różnorodność obrzędów plemiennych: malowaniu ciała barwnymi pigmentami, skaryfikacji (zdobieniu ciała poprzez nacinanie, zdrapywanie lub wypalanie skóry), obrzędach inicjacji młodych chłopców, obrzezaniu kobiet. Przybliżył ojczyznę pramatki ludzkości Lucy i kawy Arabica. Barwna opowieść zachęciła do zgłębienia tematu…

UWAGA KONKURS !!!
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„KULTURY ŚWIATA”
EDYCJA 2012/2013
„ ETIOPIA ”

Patronat honorowy nad konkursem edycji 2012/2013 objęli:
MAREK SOWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
ROMAN ROJEK KONSUL HONOROWY ETIOPII
ALEKSANDER PALCZEWSKI MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY

Celem konkursu jest prezentacja różnorodności kulturowej regionów świata, popularyzacja wiedzy o innych krajach, uwrażliwienie młodych ludzi na odmienność kulturową, etniczną i religijną, nauka tolerancji, zrozumienia i poszanowania odmienności, burzenie stereotypów dotyczących mieszkańców innych krajów.

REGULAMIN KONKURSU:
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, własną pracę.
Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4, przy wykorzystaniu technik: rysunku, malarstwa lub kolażu (prace płaskie, nie przestrzenne).

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 STYCZNIA mgr Anecie Solińskiej.