Próbna Matura z Operonem

W dniach 20, 21 i 22 listopada 2012 uczniowie klas trzecich wezmą udział w Próbnej Maturze z Operonem. Będą rozwiązywać arkusze maturalne i diagnozować swoje umiejętności.

Dla pozostałych uczniów jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.