Unde malum?

Plan działalności DKK na rok szkolny 2012/2013 przewiduje cotygodniowe spotkania. W najbliższy poniedziałek podejmiemy dyskusję na temat zła w literaturze, skupiając się na poglądach św. Augustyna, W. Leibniza i I. Kanta. Zapraszamy :)