II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

„Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka miarą jego mądrości i jedną
z dróg uniezależnienia się od losu…”

Z. Pietrasiński

II MIEJSCE
UCZENNICY KLASY I A

KLAUDII KASZYCY

W II OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY
O POLSKIM I EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Dnia 7 grudnia 2012 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbył się finał w/w olimpiady.  Z naszej szkoły zakwalifikowały się 4 uczennice klasy 1a. Finał przedstawiał się następująco: część pisemna ( test składający się z 30 pytań wielokrotnego wyboru trwający 30 minut), następnie 20 uczniów którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu pisemnego przystąpiło do części ustnej, która polegała na wylosowaniu jednego z 22 pytań i udzielenia odpowiedzi przed Komisją oraz publicznością.

W szczęśliwej 20 znalazła się nasza uczennica Klaudia Kaszyca. Po wylosowaniu pytania i przedstawieniu go przed Komisją i publicznością oczekiwała na wyniki.

W Ogólnopolskiej II Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy Klaudia Kaszyca zajęła II miejsce, otrzymując indeks jednej z trzech wyższych uczelni w kraju: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Opolu lub Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ponadto dla finalistów Olimpiady zostały ufundowane atrakcyjne nagrody m.in. przez Parlament Europejski w Brukseli – wycieczka do Parlamentu Europejskiego i spotkanie z Panią prof. dr hab. Danutą Hübner – posłanką do Parlamentu Europejskiego i Panem Krzysztofem Liskiem – posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu podlaskiego, a także wiele cennych nagród rzeczowych.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Pani prof. dr hab. Danuta Hübner – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Pan Krzysztof Lisek – poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Grupa EPL.

Pragnę podziękować również uczennicom biorącym udział w Olimpiadzie – Karolinie Sęk, Pauli Pająk i Kamili Wierzbic –  to dla nich i dla naszej szkoły ogromny sukces zakwalifikowania się do finału i znalezienia wśród 100 finalistów z całej Polski (6 województw: podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i opolskiego). Dziękujemy!

Klaudii życzyć wielu sukcesów, dążenia do wyznaczonego przez siebie celu , radości i zadowolenia z każdego nadchodzącego dnia.

 Mirosława Sojka
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości