II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Finał
 II Olimpiady Wiedzy o Polskim I Europejskim Rynku Pracy
Białystok 7 grudnia 2012 roku

Przeżyjmy to jeszcze raz!

Zapraszam na poniższe strony internetowe gdzie zobaczycie film, zdjęcia i sprawozdanie z olimpiady, a także strony na których piszą o nas.

 

http://pracownia.ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Aii-olimpiada-o-polskim-i-europejskim-rynku-pracy&catid=68%3Aii-orp&Itemid=84&lang=pl

http://ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=780&Itemid=370

http://www.up.podlasie.pl/index.php/strony/21171/news/5766

http://prv.ckubialystok.pl/eg/2orp/sprawozdanie.pdf

                                                                                                               Mirosława Sojka