XXIX Olimpiada Historyczna

Autor: Jerzy Jura

11 Stycznia 2013 roku zakończył sięAlina Złowska II etap XXIX Olimpiady Historycznej. Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w nim należało napisać 6 stronicowe opracowanie historyczne z wybranego okresu.

Uczennica klasy IIIc Alina Złowska wybrała okres średniowiecza. Jej praca zatytułowana „Polska a ziemie ruskie za Piastów – konflikty i współpraca” została oceniona bardzo dobrze, co dało jej możliwość zakwalifikowania się do udziału w etapie okręgowym.

W II etapie, który odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wzięło udział ponad 120 uczniów z województwa krakowskiego. Zadaniem uczestników było napisanie samodzielnego wypracowania w czasie 3 godzin. Alina napisała pracę na oceną bardzo dobrą i znalazła się wśród 50 uczestników eliminacji ustnych, które zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej zgromadziła łącznie 72 punktów. Taka ilość punktów niestety nie była wystarczająca do udziału w eliminacjach centralnych.

Dziękujemy Alinie za olbrzymi wkład pracy związany z przygotowaniem do olimpiady. Jest to bardzo duży sukces.

Gratulujemy!!!