Młody człowiek w XXI wieku

„Młody człowiek w XXI wieku”

Konkurs organizowany przez

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych

w Tomaszowie Lubelskim

 Proponowana tematyka:

„Przedsiębiorczość młodych kluczem do sukcesu”.

Cechy przedsiębiorcy: dynamizm, aktywność, skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i ich wykorzystywanie.

Przedstaw swoje przemyślenia: czy postawy przedsiębiorcze ludzi młodych mogą być źródłem zarówno ich osobistego sukcesu jak i sukcesu rozumianego w skali globalnej. Opisz swoje pomysły na sukces.

Uczestnicy konkursu wykonują: pracę w dowolnej formie literackiej (np.: referat, esej) lub plastycznej (np.: rzeźba, plakat, grafika)

Każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie o udziale w konkursie niezwłocznie po przekazaniu pracy konkursowej na wskazany w załączniku adres email.

Uczestnicy konkursu:

 1.  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych zarówno z kraju, jak i zza granicy.
 2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 3.  Nie wprowadza się limitu zgłoszeń uczniów do konkursu.
 4. Uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
 5. Nie przewiduje się możliwości przygotowywania prac grupowych.

Oceniając prace autorów, Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę:

 • wartość merytoryczną pracy,
 • samodzielność wykonania,
 • oryginalność,
 • innowacyjność.

Uprawnienia i obowiązki uczestników konkursu:

 1. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje drogą elektroniczną list potwierdzający udział w konkursie.
 2. Autorzy prac zakwalifikowanych do otrzymania nagród rzeczowych zostaną poinformowani za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Osoby poinformowane o zakwalifikowaniu do otrzymania nagród rzeczowych zobowiązane są do przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski wypełnionego załącznika nr 1 opieczętowanego przez dyrektora szkoły wraz z dopiskiem „Młody człowiek w XXI wieku”.
 4. Tytuł laureata przyznawany jest trzem uczestnikom konkursu, których prace zostały ocenione najwyżej w ogólnej klasyfikacji.
 5. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
 6. Szczegółowy wykaz nagród rzeczowych:

I miejsce w ogólnej klasyfikacji – netbook

II miejsce w ogólnej klasyfikacji – nagroda rzeczowa

III miejsce w ogólnej klasyfikacji – nagroda rzeczowa

Prace można składać do dnia 15 marca 2013 roku do Pani Mirosławy Sojki (nauczyciela podstaw przedsiębiorczości).

Serdecznie zapraszam uczniów naszego liceum do wzięcia udziału
w konkursie.

                                                                                              Mirosława Sojka