Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego SPRACHDOKTOR 2013

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy

SPRACHDOKTOR 2013

 XIV – edycja

 odbędzie się 20.03.2013 w godz. 13.00 – 14.00

Zawody mają miejsce tylko raz . Uczeń rozwiązuje test w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem szkolnej komisji
Zgłoszenia  do dnia 26 lutego 2013 wraz z wpisowym w wysokości 8 zł przyjmuje profesorka Elżbieta Tekiela /sala nr 6 obok sklepiku/

Archiwalne testy oraz regulamin konkursu można przejrzeć na stronie: http://jersz.pl/contest,6,tab_16.html

Do uczestnictwa zachęcamy ambitną młodzież, która ma ochotę porównać swoją wiedzę i umiejętności z uczniami innych szkół w województwie i kraju. Materiał językowy, którego dotyczyć będą testy, uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Zapraszamy!