List otwarty w sprawie bibliotek szkolnych

Autor: Barbara Nosek

Minister Michał Boni stworzył projekt prowadzący do

likwidacji bibliotek szkolnych. 

Sprzeciw się!

Jeżeli jesteś nauczycielem, rodzicem czy pełnoletnim uczniem,

 to poprzyj Obywatelski, niepolityczny protest!

Poprzyj list otwarty na stronie:

www.stoplikwidacjibibliotek.pl

Nauczyciele bibliotekarze