Stypendium dla zdolnych maturzystów – IndeksStart2star

Program „IndeksStart2star” jest wsparciem finansowym, które umożliwia wybitnie uzdolnionym, lecz niezamożnym maturzystom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach krajowych.


Wyselekcjonowani kandydaci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją.
Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat.

Wysokość stypendiów wynosi obecnie 1300 zł miesięcznie. „Indeks Start2star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów.

Informacje oraz dokumenty potrzebne do aplikacji dostępne są tutaj

Agnieszka Makuch