Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt z okazji Dnia Kobiet

8 marca organizujemy turniej piłki nożnej dziewcząt.

Zapisy u nauczycieli w-f  do 5 marca.
Zgłoszenia przyjmujemy na listach, które muszą zawierać nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodniczek oraz klasę.
Drużyna może liczyć od 5 do 8 zawodniczek.

Zapraszamy!