„Jestem szefową” – konkurs dla uczennic klas I i II

Jestem szefowąRuszyła IV
edycja konkursu JESTEM SZEFOWĄ!

Do udziału w konkursie zapraszam uczennice I i II klas
zainteresowanych wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych. 

„Kobiety pokażmy, że my też jesteśmy bardzo dobre w zarządzaniu firmą!”

I.   Cel konkursu:

Celem konkursu „Jestem szefową” jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet liderek wśród młodzieży.

II.  Organizatorzy Konkursu:

Koncepcja konkursu opracowana została przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania Organizatora konkursu. Głównym Partnerem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowym Partnerem konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie.

III. Uczestnictwo w Konkursie:

  • Konkurs adresowany jest do uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych.
  •  Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej.
  •  Każda uczestniczka konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
  • Osoby uczestniczące w konkursie nadsyłają pracę w języku polskim na temat „Jestem szefową ” w dowolnej formie literackiej lub dziennikarskiej (na przykład esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad) o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie dokument programu Word 97 2003 (*.doc). Pojęcie „szefowej” obejmuje tu wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej.

Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, jakie mają cele, jakich zmian chcą dokonać, czy to, że są kobietami, ma wpływ na sprawowanie władzy.

IV. Terminarz konkursu:

Prace konkursowe należy składać do prof. Mirosławy Sojki,
do dnia 15 kwietnia 2013 r.

Finalistki konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do finału do dnia 4 czerwca 2013 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 12 czerwca 2013 r w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie.

20 finałowych wybranych w pierwszym etapie prac zostanie przeczytanych przez wszystkich obecnych członków/członkiń Kapituły konkursu Kapituła konkursu wybierze z 20 finałowych prac 3 prace, przyznając im miejsca od 1 do 3.Decyzja odnośnie przyznania miejsc od 1 do 3 będzie podjęta zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków/członkiń Kapituły konkursu.

Wszystkie finalistki zostaną do dnia 4 czerwca 2013 r. poinformowane o zakwalifikowaniu się do grona finalistek konkursu i zaproszone do wzięcia udziału wraz z nauczycielką/ nauczycielem oraz rodzicem lub opiekunem w dwudniowej wizycie w Warszawie w dniach 12 – 13 czerwca 2013, podczas której odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu. Finalistki konkursu zostaną objęte programem rozwojowym obejmującym warsztaty z zakresu przywództwa kobiet, mentoringu oraz wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Wszystkie finalistki konkursu otrzymają konkursowe certyfikaty. Laureatki I, II i III miejsca otrzymają dodatkowo nagrody specjalne od Partnerów konkursu.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu są również dostępne na stronach: www.rownetraktowanie.gov.pl oraz http://ec.europa.eu/polska/

Bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w konkursie!
Mirosława Sojka