Poszukiwanie dawców

12

V akcja  zostań dawcą szpiku –  

możesz uratować życie  

19 marzec  (wtorek) w naszej szkole godz. 8 – 11

Każdego roku w Polsce diagnozuje się ok. 3500 zachorowań na nowotwory krwi. Dla niektórych chorych jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku kostnego, czyli transplantacja macierzystych komórek krwiotwórczych, polegająca na zastąpieniu uszkodzonego szpiku kostnego „zdrowymi” komórkami macierzystymi pochodzącymi od dawcy. Jednak znalezienie odpowiedniego dawcy jest bardzo trudne, ponieważ pomiędzy nim, a biorcą musi występować całkowita zgodność genetyczna, stąd nazywa „bliźniaków genetycznych”. Prawdopodobieństwo takiego dopasowania jest niewielkie, wynosi od 1:25 000
a nawet  jeden do kilku milionów.

Dawcą może być osoba w wieku od 18 do 40 roku życia. Wstępna kwalifikacja potencjalnego  dawcy odbywa się na podstawie ankiety, w której znajdują się pytania dotyczące jego stanu zdrowia. Jeśli nie ma przeciwwskazań, pobierane jest zaledwie 10 ml krwi do oznaczenia HLA. Dane ze zgłoszenia zostają zamieszczone w rejestrze potencjalnych dawców szpiku. Polskie rejestry należą do Międzynarodowego Stowarzyszenia Rejestrów BMDW (www.bmdw.org). Znalezienie odpowiedniego dawcy jest dla osoby chorej kwestią życia lub śmierci. Dlatego tak ważny jest Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców

Uwaga! Należy koniecznie mieć przy sobie dowód osobisty

Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego można zgłaszać się także w innych punktach rejestracji:

12.00 – 16.00 godz., I LO w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14

   11.00 – 16.00 godz. Stołówka KWK „Janina”  w Libiążu

Nasza akcja  przeprowadzona będzie przy współpracy Fundacji Przeciwko Leukemii i  NZOZ Medigen.
Więcej informacji można znaleźć na stronie  www.leukemia.pl

Autor: Jerzy Jura