Konkurs ekonomiczny „Wirtualny Menedżer” – sukcesy już w pierwszej klasie!

Konkurs ekonomiczny”Wirtualny Menedżer”

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprosiły szkoły ponadgimnazjalne do udziału w konkursie ekonomicznym – „Wirtualny Menedżer”.
Celem projektu było wykształcenie postaw przedsiębiorczych oraz nabycie umiejętności w zakresie zarządzania firmą u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Konkurs był świetną zabawą dla wszystkich, którzy interesują się lub chcą zgłębić tajniki przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy.
Symulacje rynkowe prowadzone były na jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier tego typu na świecie – Marketplace. Uczniowie podejmowali takie same decyzje jak menedżerowie prawdziwych przedsiębiorstw.

Marketplace to symulator biznesowy. Jest to wyrafinowany program komputerowy, który naśladuje konkurencyjny, ciągle zmieniający się rynek. W odróżnieniu od nauki tradycyjnej, opartej na podręcznikach teoretycznych, ćwiczenie symulacyjne umożliwia uczniom czy menedżerom naukę i zdobywanie doświadczenia poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych.”

Z naszej szkoły do konkursu zgłosili się uczniowie z klasy 1b ( Martyna Grondal, Klaudia Skwarkowska i Daniel Bronowicki). Ich zadaniem było ustalić nazwę firmy, zorganizować swoją pracę nadając funkcję oraz zakres obowiązków członkom zespołu, wybrać rynek docelowy, zaprojektować markę produktu dla poszczególnych segmentów docelowych (komputery stacjonarne lub laptopy), zaplanować otwarcie biura sprzedaży oraz podjąć decyzję o otwarciu biura sprzedaży internetowej, zatrudnić sprzedawców i ustalić wynagrodzenie na takim poziomie by wydajnie pracowali, a także podjąć decyzję dotyczącą budowy zakładu produkcyjnego.

Zespół ustalił nazwę firmy: NOVEL i podzielił zadania:

prezes firmy NOVEL:           Martyna Grondal,

wiceprezes ds. Marketingu:  Klaudia Skawrkowska,

wiceprezes ds. Produkcji:     Daniel Bronowicki.

Następnie stworzył produkty do wybranych rynków docelowych i rozpoczął grę przez Internet podejmując wiele różnorodnych decyzji przez okres 6 tygodni. Gra rozpoczęła się 08 kwietnia br. i trwała do 24 maja br. Odzwierciedleniem podejmowanych przez nich decyzji w każdym kwartale było sprawozdanie przepływu finansowego (cash flow), rachunek zysku i strat oraz bilans firmy.

W konkursie ekonomicznym rywalizowało 48 zespołów tj. 6 grup, w każdej z nich po 8 firm. Nasza firma NOVEL w 7 końcowym kwartale zajęła 2 miejsce w grupie. Niestety do finału przechodziła tylko jedna firma zajmująca w grupie pierwsze miejsce wg końcowej oceny gry. Firma naszych uczniów przegrała 1 punktem o wejście do finału :(. Mimo, iż nie udało nam się wejść do finału, bardzo cieszę się z ich sukcesu, dla mnie i dla nich było to 6 wspaniałych tygodni, w trakcie których poznali tajniki prowadzenia własnej firmy, pracy w zespole oraz jak ważne są decyzje, by utrzymać się na rynku i nie ponieść straty. Firma NOVEL przez wszystkie 6 kwartałów, aż do 7 – finałowego odnosiła zyski :). To ich bardzo duży sukces!!! Chciałabym tutaj wspomnieć, że są to uczniowie klasy pierwszej!

Dzięki udziałowi w grze udało się uczniom zdobyć dużą wiedzę oraz nabyć umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Potwierdzeniem ich pracy będą certyfikaty, a z mojej strony na ręce pani Prezes Firmy NOVEL gratulacje i podziękowanie za ogrom pracy całego zespołu. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się osiągnąć jeszcze większy sukces :).

 Mirosława Sojka