Uwaga uczniowie klas pierwszych!

Test diagnozujący z języka angielskiego odbędzie się dnia 2 września bezpośrednio po spotkaniu z wychowawcą i potrwa ok. 60 minut.