Czwartkowa prezentacja kandydatów do SU – relacja

Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej i wraz z innymi szkołami (530 szkół) dnia 30. 09. 2013 wybierzemy przewodniczącego, członków oraz nauczyciela – opiekuna SU.

26 września odbyła się prezentacja sylwetek kandydatów ubiegających się o członkostwo we władzach Samorządu Uczniowskiego.

Aleksandra Podgajny
Aleksandra Kłeczek
Mateusz Tomaszek
Rafał Wąchała
Klaudia Kaszyca
Ewa Stec
Jan Zając
Mateusz Ostrowski
Dominik Langer
Zuzanna Raczyńska
oraz Klaudia Skwarkowska

 wskazali cechy osobowości, które pomogą im sprawować powierzoną funkcję, budować więzi międzyludzkie, udzielać wsparcia i inicjować działania na rzecz wspólnoty uczniowskiej oraz środowiska lokalnego.

Kandydaci podali motto na najbliższy rok szkolny oraz propozycję inicjatyw, które wcielą w życie jako członkowie SU. Zobowiązali się godnie reprezentować wspólnotę uczniowską.

Po przedstawieniu przez prowadzących: Annę Bogusz, Gabrielę Głogowską i Kamila Krężołka sprawozdania z działań Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2012/2013, praw i obowiązków określonych w Statucie II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego, przeprowadzony został QUIZ „Wiedzy o Baczyńskim”.

 Wszyscy kandydaci potrafili bezbłędnie odpowiedzieć na pytania o jubileusz szkoły, o nazwiska nauczycieli, którzy najlepiej wiedzą, ile jest chemii w życiu codziennym, czy na pytanie, który z nauczycieli jest najaktywniejszym facebook’owcem.
Ale… najlepsi okazali się Dominik Langer ze sztabem wyborczym, czyli Anną Czuper.

Poniedziałkowy wybór nie będzie łatwy. Wygramy wszyscy, jeżeli będziecie kierować się obiektywnymi kryteriami, jeżeli zagłosujecie na tych, u których widzicie wolę i energię do działania !

Samorząd Uczniowski