Egzamin maturalny – sesja poprawkowa

Wydawanie świadectw maturalnych – 13 września 2013 roku,
w godzinach 9:00 – 15:00, sekretariat II LO