Stypendia!

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub osiągający sukcesy artystyczne, sportowe, naukowe mogą uzyskać stypendia.
Informacji i pomocy udziela pedagog szkolny.
Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendiów proszone są o pilny kontakt z pedagogiem szkolnym ze względu na upływające terminy składania wniosków.

Pedagog szkolny
Katarzyna Szczupakstypendia