Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA (SIGG) to realizowany od 2002 roku  projekt adresowany do uczniów ze szkół ponadgimanzjalnych z całej Polski. Inicjatorem i pomysłodawcą SIGG była Giełda Papierów Wartościowych, a organizatorem i realizatorem jest Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi.

Uczniowie, którzy zechcą wziąć udział w SIGG proszeni są o zgłaszanie zespołów (3-4 osobowych) do dnia 27 września br. do Pani Mirosławy Sojki.

SIGG składa się z dwóch równoprawnych, i odbywających się  równocześnie, elementów:

1. SIGG czyli symulacyjnej gry edukacyjnej, która od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi on-line do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze (3-4 uczniów pod opieką nauczyciela) mogą zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek z indeksów WIG30 i mWIG40 notowanych na warszawskim parkiecie. Do ich dyspozycji jest również tzw. krótka sprzedaż, czyli strategia, która pozwala zarabiać także na spadkach kursów. Wygrywają zespoły, które osiągną największy zysk z giełdowych inwestycji.
SIGG składa się z dwóch etapów: gry podstawowej i dogrywki na kontraktach terminowych na indeks WIG20. W tym roku po raz pierwszy z nowym mnożnikiem i realizowana na platformie GPWtr@der.

Przed rozpoczęciem gry podstawowej i równolegle z rejestracją do gry, odbywa się tzw. gra na sucho (testowa), która pozwala zespołom zapoznać się z systemem transakcyjnym, nauczyć się składnia zleceń etc.

2. modułu edukacyjnego – kursu e-learningowego sigg.edu, Uczestnikami Kursu sigg.edu.pl mogą być wszystkie osoby, które zarejestrowały się do SIGG, niezależnie od udziału w Grze W dziesięciu lekcjach zawierających elementy multimedialne kursanci zdobywają wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Dodatkowo korzystają też ze specjalnego kursu terminologii finansowo-giełdowej w języku angielskim, a także forów tematycznych i czatu. Każda lekcja zakończona jest quizem. Podsumowaniem kursu jest ogólnopolska klasówka on-line, której laureaci zostają wyróżnieni oddzielnymi nagrodami. Każdy uczestnik, który zaliczy cały kurs e-learningowy, otrzymuje specjalny certyfikat ukończenia.

Moduł e-learningowy powiązany jest z Grą systemem bonusów – zaliczając kolejne quizy uczestnicy kursu, biorący równocześnie udział w SIGG, zasilają portfele swoich zespołów dodatkowymi wirtualnymi pieniędzmi (punkty zdobyte w quizach przeliczane są na pieniądze, maksymalna doliczana kwota to 10 tys. zł). Więcej informacji na temat bonusów znajduje się w Regulaminie SIGG.

Jak co roku zwycięzcy Gry czyli zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także finaliści kończącej kurs e-learningowy klasówki on-line otrzymują cenne nagrody rzeczowe .

Laureaci SIGG: 20 najlepszych zespołów uczestniczących w Grze, zdobywcy tzw. premii lotnych, 4 najlepsze zespoły w dogrywce, 16 zwycięzców w poszczególnych województwach oraz finaliści klasówki on-line są wyróżniani dyplomami i zaproszeniem na UROCZYSTĄ GALĘ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Jeszcze nie wiesz jak inwestować w SIGG? Chcesz sprawdzić, jak radzili sobie uczestnicy poprzednich edycji? Jakie strategie przyniosły zwycięstwo, a jakie kończyły się sromotną klęską? Zobacz profesjonalną analizę portfeli zespołów uczestniczących w poprzednich edycjach.

Zobacz przygotowany specjalnie dla tego przedsięwzięcia PROGRAM NAUCZANIA.
Gra dostępna jest na stronie: https://sigg.gpw.com.pl/

Szczegóły dot.  Kursu e-learningowego oraz strona Kursu: www.sigg.edu.pl

Terminarz

SIGG 12 odbywa się według następującego harmonogramu:

Zgłoszenia do SIGG: 2 września 2013 r.–1 października 2013 r.
Gra testowa: 2-30 września 2013 r.
Gra podstawowa: 14 października 2013 r.–17 stycznia 2014 r.
Dogrywka: 3-31 marca 2014 r.
Premie lotne: 28 października 2013 r., 28 listopada 2013 r. i 6 stycznia 2014 r.

Kurs e-learningowy odbywa się według następującego harmonogramu:

Zgłoszenia do Kursu: 2 września 2013 r. – 1 października 2013 r.
Rozpoczęcie Kursu: 14 października 2013 r.
Quiz 1 (Moduł 1): 16-21 października 2013 r., godz. 16.00
Quiz 2 (Moduł 2): 23-28 października 2013 r., godz. 16.00
Quiz 3 (Moduł 3): 30 października – 4 listopada 2013 r., godz. 16.00
Quiz 4 (Moduł 4): 6-12 listopada 2013 r., godz. 16.00
Quiz 5 (Moduł 5): 13-18 listopada 2013 r., godz. 16.00
Quiz 6 (Moduł 6): 20-25 listopada 2013 r., godz. 16.00
Quiz 7 (Moduł 7): 27 listopada – 2 grudnia 2013 r., godz. 16.00
Quiz 8 (Moduł 8): 4-9 grudnia 2013 r., godz. 16.00
Quiz 9 (Moduł 9): 11-16 grudnia 2013 r., godz. 16.00
Quiz 10 (Moduł 10): 2-7 stycznia 2014 r., godz. 16.00
Klasówka on-line: 10-16 stycznia 2014 r.
Zakończenie kursu: 31 marca 2014 r.

Regulamin