Ważne dla Ciebie! Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej i wraz z innymi szkołami (530 szkół) dnia 30.09.2013 wybierzemy przewodniczącego, członków oraz nauczyciela – opiekuna SU.

1

Podobnie jak wybory parlamentarne będą one pięcioprzymiotnikowe:

 • POWSZECHNE
  Każdy uczeń ma prawo do głosowania
 • RÓWNE
  Każdy uczeń ma jeden głos
 • BEZPOŚREDNIE
  Każdy głosuje osobiście
 • TAJNE
  Wybór jest anonimowy, a akt głosowania tajny
 • WIĘKSZOŚCIOWE
  Wybory wygrywa kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.

Samorząd Uczniowski i jego opiekuna wybierzecie głosując na JEDNEGO kandydata spośród uczniów i JEDNEGO spośród nauczycieli.
Postawienie więcej niż jednego „X” przy nazwisku kandydatów unieważni głos.

Skład Komisji Wyborczej stanowią uczniowie zgłoszeni do Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 • Klaudia Kaszyca
 • Zuzanna Raczyńska
 • Wojciech Kasprzyk.

Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w liczeniu głosów proszeni są o zgłaszanie się do prof. Anety Solińskiej.

Członkami zarządu SU zostanie 5 osób, które uzyskają największą liczbę głosów uczniów.
Do SU wejdzie również uczeń wskazany w głosowaniu nauczycieli.
Opiekunem SU zostanie nauczyciel, który otrzyma największą liczbę głosów.

Mandat Członka SU wygasa w razie:

 • rezygnacji,
 • końca kadencji,
 • po zakończeniu nauki w szkole,
 • w wyniku odwołania przez członków SU w wyniku naruszenia Regulaminu bądź Statutu Szkoły.

Sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane podczas kampanii poprzez:

 • plakaty wyborcze,
 • bezpośrednią prezentację (czwartek, godz. 13.00),
 • informację na stronie internetowej szkoły.

Zapoznaj się z sylwetkami kandydatów, pamiętaj że:

 • Wybory wyłaniają reprezentantów całej społeczności szkolnej.
 • Władze Samorządu mają duże kompetencje, jeżeli trafią tam odpowiednie osoby, zyska cała społeczność uczniowska.
 • Głosowanie uczniów pokazuje kogo darzycie sympatią, zaufaniem, u kogo widzicie wolę i energię do działania, to oni będą gwarantem Waszych praw w szkole!

Pełnić funkcję Przewodniczącego i Członków Samorządu Uczniowskiego to ogromny prestiż  potwierdzony liczbą oddanych głosów!

Wybory koordynują:

 • Gabriela Głogowska (Przewodnicząca Szkoły),
 • Członkowie SU: Anna Bogusz, Wojciech Kasprzyk,Klaudia Kaszyca,
 • Zuzanna Raczyńska, Klaudia Skwarkowska.

Samorząd Uczniowski

2