Wyobraź sobie…szkołę za 10 lat! Nakręć film!

Wyobraź sobie szkołę za 10, 20 albo 30 lat. Czy uczniowie wciąż będą siedzieć w ławkach? Czy ciągle będą uczyć się z podręczników i pisać kredą po tablicy? A może książki zastąpią tablety, a tablica stanie się całkiem wirtualna? Nakręć swoją wizję! – Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie Kamera! Akcja! Nowoczesna edukacja!

Szczegóły: Regulamin i warunki uczestnictwa

Termin: 4 listopada 2013 do godz. 24:00

Nagrody: 12 nominacji po 1 000 zł (nagroda zostanie przyznana uczniowi/uczniom przygotowującym pracę konkursową)

Spośród finałowej 12 jury wyłoni 3 najlepsze filmy!

1 miejsce10 000 zł (5 000 zł uczeń/uczniowie, 3 000 nauczyciel, 2 000 zł szkoła)

2 miejsce – 8 000 zł (4 000 zł uczeń/uczniowie, 2 000 nauczyciel, 2 000 zł szkoła)

3 miejsce –  6 000 zł (3 000,00 zł, 1 500 nauczyciel, 1 500 szkoła).

Nagroda publiczności – 6 nagród w wysokości 500zł. Nagrody publiczności zostaną wybrane przez internautów spośród wszystkich zakwalifikowanych do konkursu filmów.

Wszelkich informacji udziela profesorka Elzbieta Tekiela, sala nr 6 /parter/