XII edycja Konkursu na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu na pracę pisemną o tematyce ekonomicznej.

Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:

  • Gimnazja: Jak chciałabym/ chciałbym uczyć się ekonomii?,
  • Szkoły ponadgimnazjalne: Mój pomysł na scenariusz lekcji ekonomii.

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

  • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3700 zł brutto,
  • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3200 zł brutto,
  • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2700 zł brutto,
  • trzy wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości po 1100 zł brutto.

Prace można nadsyłać do 18 października 2013 r. na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
,
z dopiskiem Konkurs na pracę pisemną.

O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2013 r.

Regulamin Konkursu

Uczniowie, którzy zechcą wziąć udział w w/w Konkursie proszeni są
o kontakt z nauczycielem podstaw przedsiębiorczości panią prof. Mirosławą Sojką do dnia 30 września br.

 Zapraszamy!