Szkolny Konkurs „Oszczędzanie jest proste – wystarczą dobre chęci”

Regulamin Szkolnego Konkursu
 „Oszczędzanie jest proste – wystarczą dobre chęci”
w ramach akcji Tydzień Dla Oszczędzania.

I. Postanowienia ogólne

 1. Patronat merytoryczny nad konkursem w ramach akcji Tydzień Dla Oszczędzania sprawuje nauczyciel podstaw przedsiębiorczości  i przedmiotu  ekonomia w praktyce.
 2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego Regulaminu oraz Tematyki Konkursu.

II. Cele Konkursu i założenia organizacyjne:

 1. Celem konkursu w ramach akcji Tydzień Dla Oszczędzania jest:
  – wykształcenie i pogłębienie umiejętności zarządzania budżetem domowym w takich warunkach, jakie napotyka przeciętne gospodarstwo domowe, z uwzględnieniem, co szczególnie istotne, problemów związanych z tworzeniem oszczędności, ich inwestowaniem oraz wykorzystaniem w realizacji celów osobistych i rodzinnych,
  – podnoszenie poziomu nauczania przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce.
 2. Konkurs ma zasięg szkolny.

III. Organizatorzy Konkursu

1.Konkurs w ramach akcji Tydzień Dla Oszczędzania organizuje nauczyciel podstaw przedsiębiorczości  i ekonomii w praktyce mgr Mirosława Sojka, Lider Grupy Tygodnia dla Oszczędzania, uczennica klasy 2a Kamila Wierzbic w porozumieniu z Dyrekcją Liceum.

2. Komitet Organizacyjny:

 • Dyrektor  II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie mgr Andrzej Bieda,
 •  mgr Mirosława Sojka,
 • mgr Magdalena Baliś,
 • uczennica klasy 2a Kamila Wierzbic.

3. Panie Mirosława Sojka i Magdalena Baliś opracują pytania testowe dotyczące tematyki oszczędzania.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.

IV. Uczestnicy Konkursu z Podstaw Przedsiębiorczości

1. W Konkursie w ramach akcji Tydzień Dla Oszczędzania mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.

V. Organizacja Konkursu

 1. Przeprowadzenie Konkursu poprzedzą referaty uczniów zamieszczone na stronie internetowej naszego Liceum, wydarzenia, które będą miały miejsce podczas Światowego Dnia Oszczędzania – 31 października 2013 roku oraz podana w regulaminie tematyka konkursu.
 2. Zgłoszenia uczniów przyjmuje: Pani Mirosława Sojka w sali nr 18 oraz Lider Grupy TDO – uczennica klasy 2a Kamila Wierzbic do dnia 4 listopada 2013.
 3. Konkurs odbędzie się 6 listopada 2013. Rozpocznie się o godzinie 10.00. Każdy z uczestników otrzyma test składający się z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu 45 minut.
 4. Za dokumentację konkursu odpowiada Komitet Organizacyjny.
 5. Oceny testu dokona Komisja w składzie:
 • Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie mgr Andrzej Bieda,
 • mgr Mirosława Sojka,
 • mgr Magdalena Baliś,

VI. Nagrody dla zwycięzców

Nagrody dla trzech najlepszych uczniów zapewniają organizatorzy konkursu. Główna nagroda bardzo atrakcyjna.

Opracowała
mgr Mirosława Sojka
przy współpracy z Liderem Grupy TDO
uczennicą klasy 2a – Kamilą Wierzbic

Tematyka konkursu:

 1. Pojęcie gospodarstwa domowego.
 2. Dochody gospodarstw domowych.
 3.  Wydatki gospodarstw domowych.
 4.  Budżet domowy.
 5. Jak uniknąć deficytu w domowych finansach?
 6.  Lokaty bankowe.
 7. Rodzaje lokat bankowych.
 8. Obliczanie należnych odsetek od lokat bankowych z uwzględnieniem kapitalizacji.
 9. Jak wybrać najlepszą lokatę?
 10. Najlepsze sposoby na oszczędzanie.

Bibliografia:

[1] Makieła Z., Rachwał T., Krok w przedsiębiorczość, NOWA ERA, Warszawa 2012
[2] Biernacka M., Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości, OPERON, Gdynia 2005.
[3] Garbacik K., Żmiejko M., Przedsiębiorczość na czasie, PWN, Warszawa-Łódź 2012.
[4] Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2007.
[5] Majewski B., Tomaszewski A., ABC przedsiębiorczości, WSiP, Warszawa 2009

Autor wpisu: Mirosława Sojka