VII Konkurs Kolęd

II Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chrzanowie
ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w

VII Powiatowym Konkursie
Kolęd i Piosenek 
Świątecznych w Języku Angielskim oraz w Języku Niemieckim,

który odbędzie się 11 grudnia 2013 roku w Dworku Zieleniewskich w Trzebini
przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47a

godz. 9.00  –  szkoły gimnazjalne
godz. 11.00 –  szkoły ponadgimnazjalne

Regulamin Konkursu:

I. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

a) soliści,
b) zespoły wokalne,

II. Cele konkursu:

 1. propagowanie j. angielskiego,
 2. szerzenie kultury krajów anglojęzycznych,
 3. popularyzacja kolęd w j. angielskim,
 4. kształtowanie kultury muzycznej młodzieży.

III. Zasady konkursu:

utwory prezentowane mają być w języku angielskim,
każda ze szkół biorących udział może wystawić 3 reprezentantów w każdej z kategorii.

III. Kryteria oceniania:

 •   dobór repertuaru,
 •   intonacja,
 •   dynamika i frazowanie,
 •   emisja i dykcja,
 •   rytmiczność,
 •   technika wykonania opracowań instrumentalnych,
 •   poprawna wymowa w j. angielskim,
 •   ogólny wyraz artystyczny.

IV. Jury zostanie powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

V.  Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Karty zgłoszeń w ilości dwóch egzemplarzy dla każdego uczestnika wraz z opisanymi płytami CD* z podkładem muzycznym należy przesyłać do 1.12 2013  na adres:

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Kard. Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów
z dopiskiem „VII Powiatowy Konkurs Kolęd w Języku Angielskim”

tel. kontaktowy: 604 274 289 mgr Aneta Mulka (aneta183@poczta.fm)

* Opis płyty CD powinien zawierać: nazwę szkoły, nazwisko uczestnika lub zespołu oraz tytuł utworu. 

 

Zaproszenie  (.doc)
Karta oceny (.doc)
Karta zgłoszenia (.doc)

Autor wpisu: Aneta Mulka