Śpieszmy się pomagać

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Śpieszmy się pomagać” z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

21 listopada b.r. uczniowie klas I b, II d, II f w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w działalność wolontariacką na rzecz społeczności lokalnej.

Koordynatorzy:
dr Mirosława Przeworowska-Kawala
mgr Katarzyna Szczupak – pedagog szkolny