Marcin Ziąbek stypendystą MEN!

Stypendium
Ministra Edukacji Narodowej
na rok szkolny 2013/2014
otrzymał

MARCIN ZIĄBEK

absolwent II LO w Chrzanowie

Marcin Ziąbek ukończył szkołę z wyróżnieniem. Był osobą bardzo ambitną, pracowitą i uzdolnioną. Wykazywał duże zainteresowanie w zakresie przedmiotów zarówno ścisłych jak i humanistycznych. Odznaczał się dużą wiedzą i umiejętnościami, które w roku szkolnym 2012/2013 pozwoliły mu odnieść sukces między innymi zdobywając:

  • tytuł Laureata II miejsca w kategorii prac naukowych za pracę pt. „Elektryczny  dźwięk” w konkursie uczniowskim „Fizyczne ścieżki” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki PAN w Warszawie, w nagrodę otrzymał indeks na dwie uczelnie do wyboru: Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na wydziały: Informatyka, Matematyka lub Fizyka. Obecnie studiuje na UJ w Krakowie, na wydziale Informatyka.
  • I miejsce w IX Konkursie Fizycznym o Puchar Przechodni Dyrektora PCE w Chrzanowie pod hasłem „Fizyka w eksperymencie uczniowskim”,
  • zaprezentował także referat uczniowski pt. „Matematyka społeczna” na IV Kongresie Młodych Matematyków  Polskich we wrześniu 2012 roku w Gdańsku.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!