„Poławiacze pereł” – program odkrywania talentów

Jeśli posiadasz uzdolnienia w konkretnych dziedzinach, masz oryginalne zainteresowania, angażujesz się w działalność pozalekcyjną, koła naukowe, wolontariat czy akcje społeczne – możesz uczestniczyć w programie odkrywania talentów –„Poławiacze pereł”.
Program skierowany jest do uczniów I lub II klas szkoły średniej. Więcej informacji udziela pedagog szkolny-Katarzyna Szczupak