II Szkolny Konkurs Sentencji Łacińskich „Verba aurea”

Zapraszam do udziału w II Szkolnym Konkursie Sentencji Łacińskich

„Verba aurea”

Termin zgłoszeń do 28 marca 2014 r. u profesorki M. Urbańczyk w czwartki (13:45-14:40) i piątki (12:40-14:40) lub w bibliotece szkolnej.

Termin konkursu to 3 kwietnia 2014 r. godz. 13:00 (czwartek).

Rozstrzygnięcie konkursu 11 kwietnia 2014 r. (piątek).

Zasady konkursu:

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego.
  2.  Do konkursu mogą przystąpić tylko zgłoszeni wcześniej uczniowie.
  3. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.
  4. Uczestnicy konkursu zgłaszają się do dnia 28 marca 2014 r. (piątek)
    do profesorki M. Urbańczyk lub zapisują się w bibliotece.
  5. W konkursie należy wykazać się znajomością sentencji i zwrotów łacińskich (przekład z języka polskiego i z języka łacińskiego) oraz umiejętnością zastosowania ich we właściwym kontekście w języku polskim.
  6. Do konkursu obowiązuje ustalony spis sentencji, więc zapraszamy także tych uczniów, którzy nie mają przedmiotu „język łaciński”.
  7. Nagrody: laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają cenne nagrody oraz dyplomy. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.
  8. Spis sentencji będzie dostępny w bibliotece, do odebrania przy zgłoszeniu oraz na stronie internetowej szkoły.

Zapraszam do udziału – Fortes Fortuna adiuvat

Mariola Urbańczyk

Sentencje i zwroty łacińskie