„Lekcje z ZUS” – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych

ZUSMiło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt „Lekcje z ZUS”.
W Programie uczestniczy klasa 2a w ramach przedmiotu Ekonomia w praktyce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy i wsparciu zadeklarowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jest organizatorem Projektu „Lekcje z ZUS” skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego obywatela, dla którego wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych jest niezbędna do dokonywania określonych wyborów życiowych.

Projekt edukacyjny z zakresu ubezpieczeń społecznych będzie uzupełniał treści znajdujące się w podstawie programowej obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z następującą tematyką:
• historia ubezpieczeń,
• rola ubezpieczeń społecznych,
• zadania ZUS,
• rodzaje składek ubezpieczonych,
• rodzaje świadczeń wypłacanych przez ZUS np. zasiłek chorobowy czy renta wpadkowa,
• różnice między niepełnosprawnością a niezdolnością do pracy,
• istota Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• rola parlamentu ustalającego przepisy wypłacanych świadczeń np. emerytur,
• obowiązki przedsiębiorców i zasady ulg preferencyjnych,
• funkcjonowanie polskiego systemu emerytalnego,
• istota reformy emerytalnej z 1999 roku,
• sposoby kontroli składek przez ubezpieczonych,
• Platforma Usług Elektronicznych,
• prognoza demograficzna Polski a podniesienie wieku emerytalnego,
• wiek emerytalny w Unii Europejskiej.

Klasa 2a rozpoczęła zajęcia 26 marca 2014 roku i będą one trwały do
26 maja 2014 roku. Na zakończenie projektu odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Projektem opiekuje się pracownik  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14, Wydział Organizacji i Analiz. Uczniowie będą pracowali na materiałach przygotowanych przez ZUS.

Mirosława Sojka