Ola w finale OLiJP!!!

Z dumą informuję, że Aleksandra Kumala, uczennica klasy IIIa, zakwalifikowała się do trzeciego i zarazem ostatniego, ogólnopolskiego etapu XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Tym samym w dniach 10-12 kwietnia 2014 roku, w stolicy, będzie walczyła o uzyskanie tytułu laureatki (zwolnienie z matury) i finalistki (indeks na studia) ze stu osiemdziesięcioma pozostałymi, najlepszymi uczestnikami.

W komisji, która egzaminowała ją w czasie zawodów ustnych, 8 marca bieżącego roku, zasiadali pracownicy naukowi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Jarosław Fazan, historyk, krytyk literacki (Katedra Krytyki Współczesnej), dr hab. Kazimierz Sikora, adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii oraz dr hab. Krzysztof Zajas, literaturoznawca i badacz pograniczy kulturowych.

Pytania zadawane Oli dotyczyły m. in. języka reportażu czy rozbieżności między obrazem Warszawy w prozie Andrzeja Stasiuka („Grochów”), a tym prezentowanym w mediach.

Etap, do którego przygotowuje się teraz Ola, polegać będzie na napisaniu rozprawki oraz ustnym zreferowaniu dwóch tematów – jednego z wiedzy o języku i drugiego z wiedzy o literaturze.

 Trzymajmy kciuki!

Iwona Ochodek – Szpak

Ola Kumala