Powiatowy Konkurs Literacki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

oraz

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

zapraszają

uczniów szkół ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Literackim im. K. K. Baczyńskiego
Celem konkursu jest promocja tematów literackich oraz wzbudzenie refleksji ukierunkowanej na świat wartości.

REGULAMIN

  1. W konkursie biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
  2. Polecenie konkursu: Napisz esej inspirowany refleksją Jana Pawła II „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”.
  3. Tekst pracy konkursowej to wypowiedź o objętości do 5 stron maszynopisu.
  4. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje dwa egzemplarze pracy podpisanej godłem (słowo lub znak graficzny), z dołączoną zaklejoną kopertą, opatrzoną godłem zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia.
  5. Prace należy nadesłać na adres:

II Liceum Ogólnokształcące
ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
32-500 Chrzanów

Z dopiskiem: KONKURS LITERACKI

W terminie do 10 kwietnia 2014 r.

  1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 29 kwietnia 2014r. w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, na które zaproszeni są wszyscy uczestnicy konkursu.
  2. Na laureatów czekają nagrody, a na uczestników dyplomy.
  3. Kontakt: monisiamajch@op.pl

Regulamin i karta zgłoszenia.doc