Projekt „KinoSzkoła”

klp21

Nasze Liceum przystąpiło do udziału w projekcie Kino – Szkoła.

Kino Szkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej to projekt złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych uczniów.

Program jest realizowany w oparciu o podstawy programowe nauczania takich przedmiotów jak: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, język polski. Dobór prezentowanych i omawianych filmów oraz realizowanych warsztatów został ujęty w cykl Filmowe drogowskazy. Filmy są prezentowane w kinie Planet Cinema Oświęcimiu, a warsztaty odbywają się w naszej szkole. Najbliższe zajęcia filmowe odbędą się 21 marca 2014 r.

W oparciu o film Combat Girls. Krew i honor. Zajęcia warsztatowe dla dwóch grup maksymalnie czterdziestoosobowych będą realizowane już 31 marca w godzinach od 9.15 do 13.25. Tematyka będzie związana z: Filmowymi środkami wyrazu w praktyce , Reklamą i perswazją nawiązującą do projektu kampanii społecznej – Na zdrowie Jana Kochanowskiego oraz Analizą i interpretacją dzieła filmowego.

Zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa.

Więcej informacji udziela nauczyciel języka polskiego Jarosław Wyrwiak