Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań literackich
 • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym

Terminarz konkursu:

 • Konkurs odbędzie się w czwartek 20 marca 2014 o godzinie 10:00 w sali nr 24.
 • Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 17 marca 2014. 8
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 24 marca 2014.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.
 2. Konkurs polega na przetłumaczeniu dwóch fragmentów tekstu literackiego: z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski.
 3. W czasie tłumaczenia tekstów uczestnicy mogą korzystać z dowolnych słowników.
 4. Uczestnicy zaopatrują się w słowniki we własnym zakresie.
 5. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.
 6. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny obu tekstów według następujących kryteriów:
 • Zgodność z oryginałem
 • Poprawność językowa
 • Poziom literacki

W każdym kryterium można uzyskać 1-5 punktów (maksymalnie 30 punktów).

7.  Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.

8. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe oraz będą reprezentować naszą szkołę w VII Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Literatura w przekładzie”, który odbędzie się w naszej szkole 31 marca 2014.

Zgłoszenia przyjmują i wszelkich informacji udzielają:

 • mgr Ewa Dzierwa
 • mgr Renata Woźniak

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!