Powiatowy Konkursu Fotograficzny „Fotografia Portretowa” rozstrzygnięty!

Jury w składzie :

  • Andrzej Bieda– dyrektor II Liceum,
  • Karol Mroziewski –fotograf, instruktor fotografii Fotoklubu Trzebińska Kinematografia przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini,
  • Aneta Solińska – nauczyciel

wskazało finalistów i wyróżnionych w Powiatowym Konkursie Fotograficznym Fotografia Portretowa.

Laureaci (nazwiska podane wg kolejności alfabetycznej):

  • Aleksandra Pajor ( I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Chrzanowie),
  • Sara Pietrusiak ( II Liceum Ogólnokształcące im.  K. K Baczyńskiego w Chrzanowie),
  • Milena Sadowska ( Publiczne Gimnazjum w Babicach ),
  • Kacper Tęczar ( Publiczne Gimnazjum w Babicach ),
  • Dominika Zięba ( II Liceum Ogólnokształcące im.  K. K Baczyńskiego w Chrzanowie),

Gratulujemy laureatom Konkursu i zapraszamy wraz z opiekunami na rozdanie nagród!

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w poniedziałek 28 kwietnia 2014 o godzinie 11.00 w Klubie pod Muzami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie (Al. Henryka).

Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. K. K Baczyńskiego w Chrzanowie.