Geophysical Information For Teachers

Europejska Unia Nauk Geofizycznych (European Geosciences Union) już 12 raz zaprosiła nauczycieli biologii, chemii, fizyki i geografii ze szkół ponadpodstawowych Europy i Świata do udziału w warsztatach  GIFT czyli Geophysical Information For Teachers.
Odbyły się one w Wiedniu .Polskę reprezentowało w tym roku siedmiu nauczycieli, w tym ja jako nauczyciel biologii II LO im.K.K.Baczyńskiego. Byłam bardzo dumna, że znalazłam się w gronie nauczycieli reprezentując naszą Szkołę.
Tematem przewodnim były zmiany środowiska Ziemi i tej problematyce były poświęcone wykłady w języku angielskim. Nie mniej ważne były ćwiczenia praktyczne, warsztaty dla nauczycieli. Stały się one płaszczyzną wymiany doświadczeń. Miałam okazję prezentować poster, który był efektem doświadczeń przeprowadzonych przez naszych uczniów.
Jestem przekonana, że wykorzystam zdobytą wiedzę i doświadczenie w pracy z uczniami.
Bardzo dziękuję Pani Renacie Wożniak za koleżeńską pomoc językową.
Mirosława Przeworowska – Kawala