Marta Danielkis w finale XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”

Amerykańsko- polsko- izraelska FundacjA Shalom, została powołana w 1988 roku z inicjatywy Gołdy Tencer – aktorki i reżysera Teatru Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej.

Ocalić pamięć można jedynie wówczas, gdy nie rozpamiętuje się biernie przeszłości, ale wydobywa na światło dzienne to wszystko, co z niej wyrasta.
My, którzy stworzyliśmy Fundację Shalom nie pogodziliśmy się nigdy z unicestwieniem tamtego świata. Postanowiliśmy ocalić jego obraz przed zapomnieniem. Nie tylko ze względów sentymentalnych, lecz z przekonania, że ocalenie pamięci jest zarazem pracą dla przyszłości. Realizacją testamentowych zapisów pokoleń Żydów polskich marzących o Europie i świecie wolnym od uprzedzeń, nienawiści, nietolerancji, ksenofobii.
Przeszłość przemówi nie tylko głosami mędrców i pisarzy, lecz głosami zwykłych ludzi, przekazującymi sobie z pokolenia na pokolenie słowo „Shalom”, słowo „Pokój”, zrozumiałe w każdym języku.

Gołda Tencer

Co dwa lata Fundacja Shalom organizuje Konkurs „Historia i kultura Żydów polskich” chcąc by młodzież odkrywała ślady pozostawione przez żydowskich mieszkańców rodzinnych stron, wydobywała z zapomnienia świadectwa tej obecności, sięgając po pamięć ludzi starszego pokolenia, którzy pamiętają swych żydowskich sąsiadów.

 Konkurs jest dwuetapowy: na etapie szkolnym uczestnicy przygotowują samodzielnie obszerną pracę pisemną – około 20 stron maszynopisu związaną z żydowską obecnością historyczną w danym regionie.

Powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu, komisja centralna złożona z pracowników naukowych m.in. Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dokonuje oceny nadesłanych prac.

Marta Danielkis została zakwalifikowana do finału centralnego XI edycji konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”.

Finał ustny obejmuje rozmowę z komisją egzaminacyjną, podczas której mogą być zadane pytania z zakresu:

  • wiedzy ogólnej, związanej z tematyką konkursu – na podstawie literatury podstawowej,
  • samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej;
  • wybranych lektur (3 pozycje).

Spośród typowanych finalistów Konkursu (81 osób), laureat I miejsca otrzyma wolny wstęp na studia w Instytucie Historycznym UW i na Wydziale Polonistyki UW oraz będzie uczestniczył w wyjeździe do Izraela ufundowanym przez Ministerstwo Edukacji Izraela.

http://www.shalom.org.pl/index.htm

Gratulujemy!

Aneta Solińska